dissabte, 18 d’agost de 2007

To be happier than a dog with a lung

Un cobrador daurat rosegant ben pagat (de Wikimedia Commons)

Val.: «Estar més content que un gos amb un lleu»

«Estar més content que un gos amb un lleu» significa estar molt content i satisfet. La comparació prové del costum d’alimentar els gossos amb la freixura, anomenada també corada (i els seus diminutius coradeta i coradella). Les dos paraules es referixen al conjunt vísceres dels animals que les persones no solem menjar i que es poden demanar al carnisser; freixura bàsicament al lleu o pulmó i coradeta també a l’òrgan del cor.

--------------------------------------------

«Estar més content que un gos amb un lleu», (literally, Estar [to be] més content [happier] que [than] un [a] gos [dog] amb [with] un [a] lleu [lung] means to be happy and satisfied. The comparison comes from the habit of feeding offal to dogs, especially lung as food.