dimarts, 28 d’agost de 2007

To have grace in loads of 25 pounds


El signe de l’arrova és ben antic (este és d’Albacete en 1775), i ara ha reviscolat amb l’ús que se’n fa en internet 

Val. «Tindre gràcia per arroves»

Es diu que algú té gràcia per arroves quan té la qualitat de fer riure els altres, quan és bromista i ocurrent; també quan té destresa i habilitat en una activitat, especialment l’artística (ballar, cantar, pintar, etc.). Esta frase feta s’usa, per tant, com a afalac cap a una persona. No obstant, també es pot gastar irònicament, i llavors pren el significat contrari: que la persona és dessaborida, seriosa o bé que, quan pretén bromejar, resulta ridícula o inclús bròfega i desagradable.

Una arrova és una mesura de pes que antigament es feia servir per a pesar productes com la farina, la taronja o l’oli, i hui dia encara està present en la ment de molts llauradors. Segons les zones on es gastava, l’arrova equivalia entre 10 i 13 quilos (com a mesura de massa) o entre 12 i 16 litres (com a mesura de capacitat) segons que el líquid fóra oli o vi. Per això, tindre alguna cosa «per arroves» vol dir, en sentit figurat, lo mateix que tindre’n «a cabassos», o siga, abundantment, sobradament i excessiva. No debades esta locució adverbial s’utilitza en altres frases fetes i refranys, com ara «El mal entra per arroves i se’n va per onces». Este, concretament, vol dir que les desgràcies de la vida nos vénen de sobte i tenen un efecte devastador, que es cura ―se’n va― a poc a poc amb el temps (cal pensar que una onça o unça són només 28,33 grams). 

Exemple d’ús:

Que tornen Noelia i Javi Vila! Cantaven fenomenal, sabien estar en l’escenari, tenien simpatia i eren els millors. [...] Jo tampoc comprenc perquè lleven gent que agrada a tot lo món, com no comprenguí quan et llevaren a tu, Abradelo, amb lo que te volem [...] A vore si tornes a vindre a Xàtiva. Per què no poseu a Noelia i a Javier? Tenen gràcia per arroves. 

Comentari d’un internauta en la web de la presentadora de televisió i cantant Maria Abradelo (adaptat) 

.......................................................... 

The sentence Tindre la gràcia per arroves (literally, ‘To have grace by loads of 25 pounds’) is a compliment we pay to someone who has a gift for making people laugh. It also means that somebody has talent for painting, drawing or music: he ‘has grace’, that is, he does something gracefully. The compliment, however, is often used ironically. Then it comes to mean just the opposite: he or she is boring or, when he jokes o tries to be funny, he is coarse and disagreeable. 

An arrova is a customary unit of weight, mass or volume in Valencian agriculture. In weight it was equal to 25 pounds (11.5 kg) in Spain, and 32 pounds (14.7 kg) in Portugal. Per arroves in the popular saying comes to mean ‘a lot’.

1 comentari:

Joseph Jay Boulas ha dit...

"arroba" is a traditional weight measure that has a different value in different "comarques" (i.e. counties) within Valencia and across spain. The value in Kg of the arroba at Horta Sud (a Valencian county nearby the City to the south) is 12.75 Kg