dijous, 23 d’agost de 2007

Westerly wind: cold water and hot wine

Val. «Ponent: aigua freda i vi calent»

Este és un refrany que els valencians diem quan bufa el vent de ponent. En València, eixe vent és molt calent i la millor protecció és beure aigua fresca o vi.


-------------------------------------------


It’s a saying that Valencians use when it's blowing the westerly wind. Here in Valencia this wind is hot and our best selfprotection is to drink cold water or just wine.