dilluns, 20 d’agost de 2007

He who does not ressemble his father is a pig

Val. «Qui no se sembla a son pare és un porc»

This sentence states the idea that every child must ressemble his father.

----------------------------------------------

Esta dita defén la idea que el deure d'un fill és semblar-se a son pare.