diumenge, 26 d’agost de 2007

Master’s love, water in a basket [and servant’s in a hamper]


Val. «Amor d’amo, aigua en cistella [i el de criat en panera]»

Este refrany parla de les relacions entre amos i criats, entre caps i treballadors. Vol dir que en qualsevol relació en què una de les parts té poder i autoritat sobre l’altra, l’afecte que el superior puga mostrar pel subordinat ―o viceversa— no serà mai sincer, perquè segurament estarà suscitat per l’interés d’un per traure profit de l’altre. La falsedat i la caducitat d’este «amor» es mostra a través d’esta metàfora: l’aigua que, en ficar-la en una cistella de vímet, s’escola i desapareix tan prompte comencem a omplir-la.

--------------------------------------------

This proverb talks about the relationship between masters and servants. It means that every human relationship based on the use of power and authority cannot be honest and sincere. Love cannot occur between them because both master and servant act purely in their own interest. Hence the metaphor of the falseness of a love like this: if you try to carry water on a wicker basket or a hamper, the liquid drains through the gaps.

Observacions: Una altra expressió amb la locució i la metàfora «aigua en cistella» és «Amor de donzella, aigua en cistella».