dissabte, 18 d’agost de 2007

Sprinkle, 'cause it's raining!


Val. Arruixa, que plou!

The figuratively meaning of this refrain is related to the stubborn character of many people of our country, those who insist in making something that causes a damage; like a gardener watering a plant during a hard rain.

-----------------------------

El sentit figurat d'este refrany està relacionat amb el caràcter tossut d'alguna gent del nostre país, dels qui insistixen en fer alguna cosa que causa dany, com un jardiner que rega una planta quan està plovent.

3 comentaris:

Josep ha dit...

This expression is extremely curious. I found in a dictionary that it is used when somebody scolds or criticizes somebody for something in a skillful way. That is, tell the right thing in the right moment. The definition does not explain the meaning of the metaphor, that for me is a bit uncertain. After reading your explanation it still makes no sense for me... Any help?

Josep ha dit...

I've found an oil painting by Teodoro Andreu painted in 1901 whose title is "Arruixa que plou". In the picture there appear two women and a man. The man has one hand over his private parts as if making an obscene gesture. Meanwhile he has the other hand covering his face as if defending himself, cause one of the two women makes the gesture of taking something to throw at him.

He trobat un quadre de Teodoro Andreu, pintat el 1901, el títol del qual és "Arruixa que plou". A l'imatge apareixen dos dones i un home. L'home es cobreix les parts amb una mà mentre que amb l'altre braç es cobreix la cara com si estiguera defenent-se, ja que una de les dues dones fa el gest d'agafar alguna cosa per llançar-li-la.

Josep ha dit...

Podria ser que l'expressió es diu quan algú pega un estufit a algú, en el sentit de "reprimenda"?