divendres, 17 d’agost de 2007

Every stone makes the wall

Val. «Tota pedra fa paret»

This expression means that any help, even a small thing, is useful in order to achieve something.

---------------------------------------------

Esta expressió vol dir que qualsevol ajuda, fins i tot el detall més insignificant, és útil per a aconseguir alguna cosa.