dijous, 20 de setembre de 2007

What goes forward, goes forward

Val. «Lo* que va davant, va davant»

It is a system of determining priorities.

*standard el