dimecres, 19 de setembre de 2007

To talk for not to keep quiet

Val. «Parlar per no callar»

It's used when someone says in a bravely way something wished but impossible to do. The only purpose is to make believe himself and also those around him that it could be real It's also used just for laughs.

S'utilitza quan algú diu alguna cosa desitjada, de manera valenta, però impossible de realitzar, amb l'únic objectiu de fer creure a sí mateix i a l'auditori que podria ser de veres, o simplement per riure.

1 comentari:

armand ha dit...

esta frase és genial.

i és molt reveladora del component mediterrani del caràcter valencià.