dimarts, 4 de setembre de 2007

If she is ugly but she wags it, good one! If she is fat but she does it well, great as well! If she is pretty but wants love, that's worse!

Val. Si és lletja però la meneja, bona! Si està grossa però ho fa bé, també! Si està bona i vol amor, pitjor!

"That's a fair lesson, Sir "(Tota una lliçó, sí senyor)

2 comentaris:

Nelo ha dit...

Hi ha un verset que vaig sentir en unes bodes d'or. Segurament no està complet, però té relació amb el tema i potser et vinga bé en un altre moment. No l'he trobat enlloc, és titula: Tot per les fanecaes.

(...)
I una xiqueta plorant
aixina a son pare es queixa:
Ai, pare meu,
quina pena tinc de ser tan lletja!
Amb mi qui s'ha de casar?
I son pare li contesta:
Filla meua, tu, eres un abaejo,
però el casar-te és un "hecho".
No veus que tens set-centes fanecaes?
I en este poble
és cosa vista i sabuda
que sempre ha d'eixir fotuda
la desgracià que naix pobre.
Però tu,
siga d'horta, d'arròs o de planter,
encara que sigues un femer,
un muntó de fanecaes!!!

Nelo ha dit...

Les cursives no ixen en els comentaris: fanecaes, aixina, abaejo, el casar-te, desgracià, pobre.

Falten parts (sobretot l'inici). Si el trobes m'ho comuniques, per favor.