dimecres, 12 de setembre de 2018

To be unable to pick a cat up by the tail


Val.: «No alçar un gat del rabo» 


No alçar un gat del rabo (o pel rabo) significa no tindre força ni poder. Es sol usar per a manifestar que algú no té la capacitat d’influir o imposar-se, o bé la seua influència és insignificant. L’expressió es val de la metàfora d’un acte cruel, però suposadament senzill, com és alçar un gat pel rabo, que simbolitza l’exercici del poder. 

Exemple:

«Els palestins no alcen un gat del rabo, i els jueus són un poder fàctic arreu del món».
del blog Més content que un gíngol, 10 de gener de 2009

  • Expressions similars: No pintar fava / Passar la mà per la paret / No alçar ni pols ni remolí.
  • Expressions oposades: Tindre la paella pel mànec / Tindre mà / Tindre maneta; 

-------------------------

Valencians say that someone is unable to pick a cat up by the tail when they don’t exert influence or power over others. This expression uses the metaphor of an act of torture, like picking a cat up by the tail, that symbolises the excersise of power.

🇬🇧 Similar expressions in English:


To be a nobody.