dissabte, 21 d’abril de 2012

You’ve entrusted yourself to a good saint!

Val.: «A bon sant t’has encomanat!» 


«A bon sant t’has encomanat!» és una expressió irònica que es diu quan algú demana ajuda o consell a una persona inadequada, perquè no entén del tema o que, per algun motiu, no podrà ajudar-lo a resoldre el problema. 

Exemple: «Si vols que t’ajude amb algun tecnicisme relacionat amb l’ordinador... a bon sant t’has encomanat! A mi em ve justetet per a gastar el correu i entrar als fòrums».

 ------------------------------------------------------------------------------ 

«A bon sant t’has encomanat!» is an ironical sentence Valencian people say when somebody asks for help from the wrong person, from somebody who knows little about the subject and is not able to solve the problem. 

Example: «If you are asking for help about a computer problem, you’ve entrusted yourself to a good saint! I’ve no idea about that.