dimarts, 25 de desembre de 2007

Don't stop at the pigeon loft

Val. «No parar en torreta»


Es diu que algú no para en torreta quan es belluga molt, quan està sempre en moviment. Se sol dir dels xiquets molt actius, però també dels adults que a causa d’una activitat lúdica, laboral... s’absenten prou dies de sa casa o del lloc on estan normalment.

Exemple:

«Ma mare té raó. Diu que no pare en torreta, que sempre estic fora de casa embolicat en afers musicals».
Comentari d’un músic en el seu blog

Esta locució prové del món de la columbofília: els coloms, llançats a volar pels colombaires, a vegades fan tota la volada sense posar-se en les torretes i colomers situats en el terrat dels edificis.

--------------------------------------------

When someone is a very active person we say that he no para en torreta (literally, no [‘he doesn’t’] para [‘stop’] en torreta [‘in the pigeon loft’]. Normally it is said about restless children, but also about adults who like going out or travelling and are often away from home, like restless pigeons.