dijous, 5 de febrer de 2009

To raise neither dust nor whirlpool

Val.: «No alçar ni pols ni remolí»


Esta expressió s’usa per a fer notar la discreció d'alguna persona o la falta de trascendència o rellevància d’un fet.

El valor metafòric de l’expressió es deduïx de la imatge literal que suggerix, és a dir, que lo que ocorre sense alçar pols —sense ser visible o molest— sol passar desapercebut.

Exemple:
«La publicació d’eixa novel·la no ha alçat ni pols ni remolí als mitjans de comunicació».

-------------------------------

This expression is used for showing when someone acts with discretion or when something happens without being noticed, and if noticed, it is understood as irrelevant.

Its metaphorical value can be inferred from its literal meaning, as something that happens without raising dust —something invisible, not awkward— usually goes unnoticed.