diumenge, 23 de desembre de 2012

He who is not here, doesn’t find himself

Val.: «Qui no està no s’encontra»

Esta expressió es diu quan un membre d’un grup no està present —perquè no pot o perquè no vol— en un moment en què eixe grup s’ha reunit per a fer alguna activitat o per a prendre alguna decisió. Significa que ell és l’únic responsable de la seua absència, i que el grup ha de prosseguir amb la seua activitat.

Exemple 1:

«Si no van a classe, és el seu problema… l’any passat vaig tindre jo a la meua filla mal durant una setmana, i tot i seguent força major, es va tindre que posar al dia, ella sola, sense ajuda dels mestres, que prou feina tenen portant als altres alumnes… per això, dic, que qui no està no s’encontra…»

Exemple 2:

«[Vos mostre] una recopilació de fotets de la mani on he procurat que tots aparegueren. A més, qui no està no s’encontra, que collons!»

Variants: «El que no està no s’encontra»

-------------------------------------

This expression is said when a member of a group does not attend a meeting of this group. It means that he and he alone is the only responsible for his absence. The group must continue its activity anyway.

🇬🇧 Similar expressions in English: 


You snooze, you lose

dissabte, 22 de desembre de 2012

If it rains, we'll let it fall down

Pluja torrencial en Tassos (Grècia)

Val.: «Si plou, la deixarem caure»


Solem dir esta frase humorística davant de la possibilitat que ploga; és una mostra de conformitat o acceptació en clau positiva de les vicissituds meteorològiques, que poden no ser desitjades —com ho és, a vegades, l’arribada de pluja—, però són inevitables: el ser humà no té el poder d’impedir que ploga.

-------------------------------------

Si [If] plou [it rains], la deixarem [we’ll let her] caure [fall down]. This humorous statement is often said when it’s expected to rain. It is an example of resignation, in a positive way, of the vagaries of weather. They are inevitable: man can’t stop the rain.

dissabte, 8 de desembre de 2012

He who steals an egg will steal a bull

El misantrop, de Pieter Brueghel el Vell

Val.: «Qui furta un ou, furta un bou»


Este refrany diu que qui és capaç de cometre un furt de poca importància, és igualment capaç de furtar coses més valuoses; ja ha abandonat el comportament moral i recte, i li és ben fàcil anar més enllà. Aixina ho explica Víctor Labrado:

«Qui furta un ou furta un bou? Això asseguraven, a Sueca, les nostres mares allà pels anys seixanta. Com ara: enxampaven la criatura ficant la mà a la cartera (la cartera sagrada de la mare) i la criatura es defensava dient que només volia sostraure-li un xavo (10 cèntims de pesseta) o un gallet (5 cèntims). Era ben igual, perquè sentenciava la mare: “Qui furta un ou furta un bou”.

»Qualsevol furt per insignificant que fóra podia ser el començament probable d’una carrera delictiva. Així ho creia ―i potser encara ho creu― la nostra gent i tenia una frase feta per a dir-ho amb un màxim d’eficàcia expressiva i un mínim d’esforç».

“El patrimoni oral”, revista La chicharra, gener de 2008.

----------------------------------------

Qui [Those who] furta [steal] un ou [an egg] furta [steal] un bou [a bull]. This proverb says that those who commit minor theft are bound to steal valuables. Once they show an immoral conduct, it is easy for them to go one step beyond.

Related expressions in English: He who steals an egg will steal an ox

diumenge, 2 de desembre de 2012

He who hangs out with a lame person will limp after a year

Val.: «Qui s’ajunta amb un coixo, al cap de l’any, coixo i mig»

Esta màxima significa que tot s’apega. Quan tenim una relació contínua amb una persona, a poc a poc nos deixem influir pel seu caràcter, la seua manera de pensar, els seus costums i els seus vicis… fins al punt que els adoptem com a nostres.

Exemple:

«M’han dit tantes vegades que sóc una romàntica que he acabat per creure-ho. No volia acceptar-ho, per allò de ser una tia forta, feminista, i poc convencional. Però mira, no ha pogut ser. M’ha pogut l’herència. Com diu el refrany, qui va amb un coixo, a l’any, coixo i mig. I en ma casa coixes no, però sentimentals i meloses, en tenim un bon tros.»

Variants:

«Qui va amb un coixo, al cap de l’any coixeja»
«Qui va amb un coix, a l’any, si no coixeja, ranqueja»
«Qui s’ajunta amb un coix, a l’any en són dos»
«Qui d’un coix s’acompanya, al cap de l’any en són dos»

Expressions relacionades: «Qui va amb llops, aprén a udolar»

-----------------------------------

When you hang out often with someone they exert an influence on you, so it is easy to pick up their habits and their way of thinking.

Related expressions in English:

Monkey see, monkey do
Lie down with dogs, get up with fleas