dimecres, 30 de desembre de 2009

«To have a horse’s pulling and a donkey’s stop»


Val. «Tenir arrancada de cavall i parada de burro»

It is said of any project or activity which is undertaken with great vigor and energy, but soon the activity is suddenly ceased.

---------------------------------------------------------------

Es diu quan qualsevol activitat o empresa comença amb gran empenta i ímpetu, però prompte recula, perd el coratge o l’activitat cessa.

Example:

The town council promised that, instead of making alterations to the library, they would build a brand new one. But... they had a horse’s pulling and a donkey’s stop: the building works stopped and the library is half-finished.

Exemple:

L’ajuntament va prometre que, en comptes de reformar la biblioteca, en construirien una nova de trinca, però... arrancada de cavall i parada de burro: les obres estan a mitjan fer.

In Valencian, you can also say:

«Tenir arrancada de cavall i parada de matxo»
«Tenir arrancada de cavall i parada de somera»

divendres, 25 de desembre de 2009

Those who do what they can are not required to do more*

Val.: «Qui fa lo que pot no està obligat a més»


This saying means that when a person does his best it is not reasonable to ask more of him. There is no point in criticizing him or asking him for the impossible.

---------------------------------------------------------------

Este refrany vol dir que quan algú fa tot lo que pot per a ajudar en la resolució d’un problema o per a col·laborar en qualsevol empresa, no és raonable exigir-li que faça més coses, demanar-li un impossible.

*Also «If a man does his best, what else is there?»

diumenge, 13 de desembre de 2009

«Black pantyhoses, white pantyhoses, I bet you a duro you don’t catch me»


Val. «Calces negres, calces blanques, m’ajugue un duro que no m’alcances»


There is a Valencian children’s game in which a child (who plays the role of the “victim”) has to approach a cemetery gate and recite this rhyme loudly while showing his back to the cemetery. The sentence is a type of invocation to challenge the spirits of the place. If the child is able to say the whole sentence without being defeated by fear, then he passes the test, as he has proved he is a brave child. When he finishes, anyway, he would normally run out, just in case spirits get angry!

---------------------------------------------------------------

Esta rima prové d’un joc infantil valencià en què un xiquet, que fa de víctima, ha d’acostar-se de nit a la porta d’un cementeri i recitar la rima d’esquena a la reixa de la porta. La frase és una espècie d’invocació o conjur per a desafiar els esperits, i aconseguir dir-la sencera sense ser vençut per la por és la prova de la valentia del jugador. De totes maneres, normalment, una vegada ha dit la frase, el xiquet arranca a córrer i s’allunya del cementeri, per si de cas!

Variations:

«Calces negres, calces blanques, a l’acuit que no m’alcances»
«Calces negres, calces blanques, a la quit que no m’alcances»
«Calces negres, calces blanques, a la cuit que no m’alcances»

Linguistic clarifications:

1) A duro is a five-peseta coin. Peseta was the Spanish currency during 19th and 20th centuries, before euro came.


2) «Jugar a l’acuit» is a playground game which means, depending on the region, to play hide-and-seek or to play tag.

dissabte, 12 de desembre de 2009

I cross myself

Val. «Me’n faig creus»

Fer-se creus’ means to be astonished. Thus, you say ‘Me’n faig creus’ when you can’t believe something unusual that somebody has just told you, or something extraordinary that has just happened. The origin of the expression is obviously christian: in our culture, you make the sign of the cross when you are astonished or when you want to ask God for protection.

When we tell her what has happened, she’ll cross herself

I can’t believe my eyes! I cross myself!

---------------------------------------------------------------

«Fer-se creus» significa admirar-se, estranyar-se, davant una cosa insòlita, extraordinària, increïble. L’origen de l’expressió és, òbviament, cristià: en la nostra cultura, la gent se senya per a mostrar respecte a Déu o per a demanar-li protecció quan passa una cosa inesperada.

Quan li direm el que ha passat, se’n farà creus

No m’ho puc creure, me’n faig creus!

dijous, 3 de desembre de 2009

«The flea is the true devil, a tiny animal that sleeps with young women... And I, being single, am not allowed to do the same!»


Val. «El dimoni són les puces, animal tan remenut, que dormen amb les fadrines, i jo que sóc fadrí no puc!»


Esta rima expressa la frustració d’un xic en plena efervescència sexual, que, per algun motiu, no satisfà amb cap dona el seu desig sexual.

---------------------------------------------

This is just a funny rhyme that expresses the frustration of a boy in full sexual effervescence who, for some reason, does not fulfill his sexual desire with any woman.

dimecres, 30 de setembre de 2009

«Wet streets, dry cash register»Val. «Carrer banyat, calaix eixut»


It doesn’t rain a lot in the Valencian Country and sometimes when it does showers are so heavy that people don’t go out the streets and prefer to stay at home. That is why rainy days are damaging for shopkeepers and bar owners. They temporarily run out of customers and profits.

Linguistic clarifications:

The metaphor of estar sec (‘to be dry’) has the same meaning of the English ‘to be skint’, ‘busted’, or ‘broke’, that is, to have no money. Calaix literally means ‘drawer’ but in this context one must infer that it means the ‘drawer’ where a storekeeper keeps the money.

---------------------------------------------------------------

En València no plou molt, i quan ho fa, els ruixats a vegades són tan forts que la gent preferix quedar-se a casa. Per això els dies de pluja són tan perjudicials per a botiguers i amos de qualsevol establiment o negoci. Es queden sense clients, i per tant, sense els beneficis del dia. Esta expressió explica de manera senzilla i concisa eixa relació causa-conseqüència.

dimarts, 23 de juny de 2009

Women! Soft spicy sausages hanging from the ceiling!

Val. «Dones! Sobrassades penjades del sostre!»


This expression original from the Balearic islands means that one prefers sausages rather than women. Obviously it's a sign of frustration after a failed love affair.

--------------------------------------------------

Esta expressió pròpia de les Illes Balears significa que u preferix una salsitxa de sobrassada a les dones. Òbviament, això és un indici de la frustració després d'una relació amorosa fallida...

dijous, 5 de febrer de 2009

To raise neither dust nor whirlpool

Val.: «No alçar ni pols ni remolí»


Esta expressió s’usa per a fer notar la discreció d'alguna persona o la falta de trascendència o rellevància d’un fet.

El valor metafòric de l’expressió es deduïx de la imatge literal que suggerix, és a dir, que lo que ocorre sense alçar pols —sense ser visible o molest— sol passar desapercebut.

Exemple:
«La publicació d’eixa novel·la no ha alçat ni pols ni remolí als mitjans de comunicació».

-------------------------------

This expression is used for showing when someone acts with discretion or when something happens without being noticed, and if noticed, it is understood as irrelevant.

Its metaphorical value can be inferred from its literal meaning, as something that happens without raising dust —something invisible, not awkward— usually goes unnoticed.

diumenge, 25 de gener de 2009

The rope goes where the bucket is


Val.: «On va la corda va el poal» / «Ser la corda i el poal»


Se sol dir quan dos persones són inseparables i estan sempre juntes. S’usa la metàfora del poal que trau aigua d’un pou amb l’ajuda d’una corda, ja que els dos objectes han d’estar, per força, units per a dur a terme eixa tasca.

Exemples:

«De menuts, ma mare deia que Jaume i ella eren com la corda i el poal, i sempre anaven junts a tot arreu». 
Francesc Gisbert: El misteri de la lluna, pàg. 13, any 2000

«I com a on va la corda va el poal allí el seguix també contenta tota la família. Esta es compon d’una filla i tres netets».
Josep Pasqual Tirado: Fruita de repom, pàg. 133, any 1935

--------------------------------------------------

The proverb On va la corda va el poal (literally, ‘The rope goes where the bucket is) is usually said when two people are always together. They may be two close friends or a couple. Generally the expression implies that there is a certain co-dependency between two people or two things. The metaphor of a bucket tied by a rope is helpful to understand the meaning of this expression, as these two objects must be together in order to take water out of a well.

dilluns, 12 de gener de 2009

To be freezing like a chick


Val. «Estar gelat com un poll»


Esta és una de les expressions més utilitzades en valencià quan una persona té molt de fred. L’expressió prové, probablement, del fet que els pollets patixen molt de fred abans de fer-se adults, a causa de la falta de plomatge.

Exemple:
«Quin fred que fa ací fora, m’he quedat gelat com un poll!»

--------------------------------

This is one of the most usual expressions in Valencian to mean that the weather is very cold. Its origin probably comes from the fact that baby chicks suffer from cold in their early days of life, due to their lack plumage.