dilluns, 22 de desembre de 2008

Nose and compass are two of a kind

Val.: «Segons el nas, el compàs»Penis size is often believed to be related to the size of the nose. This expression shows how Valencian people bear in mind one of the most popular myths about the male organ of copulation.

-------------------

Un mite molt estés per tot el món és que la mida de l’òrgan masculí erèctil està estretament relacionada amb la del nas. L’ús d’esta expressió fa palesa eixa creença popular.

Linguistic clarifications:

The word "compass(es)" (compàs, in Valencian) in this context is an euphemism for ‘penis’. Another words referring penis in this language are piu ("peg", "pin" or "bolt"), pardal ("bird"), xufa ("tiger nut"), tita ("turkey hen"), cigala ("crayfish"), etc.

divendres, 12 de desembre de 2008

To have one’s first ears

Val. «Tindre encara les primeres orelles»


Significa no haver canviat, ser el mateix de sempre. Esta expressió es pot utilitzar, per exemple, quan algú intenta fer vore que és més jove del que realment és. Un altre li pot contestar irònicament: Tu, sí, tens encara les primeres orelles!

---------------------------------------------

It means to remain young. You may use this expression as a reply when somebody tries to make you believe that he is younger than he really is. You may tell him: Yes, you are so young, you still have your first ears! This would be a subtle way to mean that you don’t believe him.