divendres, 1 de febrer de 2008

To have one's bollocks peeled (out of doing something)

Val. «Tindre els collons pelats [de fer alguna cosa]»

Es diu que u té els collons pelats de fer alguna cosa quan hi té molta experiència.

Exemple:
«Els altres professors tenen els collons pelats de veure situacions critiques que dius tu. I no s’espanten».
D’esta obra de teatre.

-----------------------------------------

To have one’s bollocks shaved (out of doing something) means you got a lot of experience carrying out a job, task or activity.
There are in Valencian a lot of colloquial (often rude) expressions with the word collons (‘bollocks’). You can read an interesting study on it here.