diumenge, 27 de gener de 2008

Am I speaking or a coach is passing by?

Val. «Parle jo, o passa un carro?»

It's an advice for reclaiming people's attention when there's something to say and no one is listening.

To be worse than a pain

Val. «Ser més mal que un dolor»

(explicit meaning)

dimarts, 15 de gener de 2008

To do and undo, the task of the mattress repairer


Trac la foto d’esta pàgina

Val. «Fer i desfer, la faena del matalafer»

Este comentari es diu amb to de queixa quan una faena que ja estava prou avançada s’ha de mamprendre de nou des del principi, o bé quan algú canvia un pla que ja estava establit. L’expressió menciona l’ofici del matalafer: antigament, la gent no es comprava un matalaf nou quan el que tenien estava ja vell i deformat, sinó que cridaven el matalafer, que s’encarregava de reparar-lo, obrint-lo i donant-li forma de nou amb un pal.

-----------------------------------------

You say this sentence, with a slight tone of complaint, when some task has to be set again from the beginning, and also when somebody changes a plan which was already drawn up. The expression mentions the job of the mattress repairer: long ago in Valencian country people did not buy a new mattress when the old one was used up, as we do nowadays. At that time they called the mattress repairer, who took the mattress, opened the cover and gave it shape again by beating the material of the inside (for example, wool) with a stick.

dijous, 10 de gener de 2008

Every day is Tuesday for wretched people

Val. «Per als desgraciats tots els dies són dimarts»


Este refrany el solem dir quan una persona desgraciada ha patit alguna desgràcia puntual (la mort d’un familiar, la pèrdua de la faena, etc.) que la fa trobar-se en una situació encara pitjor de la que estava, de manera que nos pareix que està destinat a patir tota sa vida.

El dimarts és, tradicionalment, un dia de mala sort la nostra cultura. Per això la gent evita casar-se o batejar els xiquets en eixe dia de la setmana.

-----------------------------------------------

You may use this expression when an unfortunate person has just suffered an accident or a regrettable tragedy which makes him even more wretched than he was, so that it seems that he is doomed to fall into disgrace again and again.

Tuesday is a symbolical day of bad omen in our culture. That is the reason why people avoid to marry or to baptise children this day of the week.

diumenge, 6 de gener de 2008

To take out fire from your molars

Val. «Traure foc pels queixals»


It's said when someone gets angry.

------------------------------------------

Es diu que u trau foc pels queixals quan manifesta una gran indignació o irritació. També es pot dir quan algú patix molt de dolor per una malaltia.