diumenge, 18 de novembre de 2012

A bad haircut is fixed after eight days

Val.: «El burro mal esquilat, als huit dies igualat»

Es diu a qui acaba de fer-se tallar els cabells i li han quedat desiguals. Per exemple, si el barber, volent tallar un refillol que li quea sobre el front, li ha pegat una mala tisorada i li deixat la frangeta massa curta. L’expressió suggerix la idea que tot tendix a l’equilibri i que el temps posa cada cosa en el seu lloc.

En esta expressió la quantitat de dies canvien segons vullga el parlant. Poden ser quatre, huit, deu o quinze dies, inclús, si es vol, es pot dir “a la setmana”, “en dos setmanes”, etc.

Variants: «Cabell mal tallat, als huit dies igualat»

----------------------------------------

El burro [A donkey] mal esquilat [bad sheared], als huit dies [after eight days] igualat [leveled]. This expressions is said when a person gets a clumsy haircut, shorter than he wanted. The expression suggests the idea that everything tends to balance and time puts things where they belong.

divendres, 16 de novembre de 2012

Eights and nines (and cards of different suits)


Val.: «Huits i nous [i cartes que no lliguen]»


Anomenem «huits i nous» ―amb l’afegitó opcional «i cartes que no lliguen»― les coses que tenen poca solidesa, importància o valor. També s’aplica a persones, amb una evident intenció menyspreadora. L’expressió prové d’un context lúdic: en certs jocs de cartes, les que van marcades amb els números 8 i 9 no s’usen o bé tenen poc de valor i, en conseqüència, no servixen per a guanyar. Per això, en sentit figurat, es diu que les persones que no aprofiten per a res són «huits i nous» en el «joc de la vida».

Exemple 1:

«No m’estranya que la xica no trobe amb qui casar-se, si només ix amb huits i nous...»

Exemple 2:

«Encara no entenc per què els de la pedrera no podien aportar més que els huits i nous que ens han tret este any».
(Comentari del Fòrum del Vila-real CF, referint-se al planter del club)

Exemple 3:

«No em vingues amb romanços: això que m’expliques són huits i nous.»


----------------------------------------

«Eights and nines [and cards of different suits]». It is said, sometimes, of fainthearted people; it is also said about irrelevant and worthless things. This figurative expression comes from the context of card games. Cards numbered 8 and 9 belong to the group of the lowest cards and usually have little value.

diumenge, 11 de novembre de 2012

Anar a bacsVal.: «Anar a bacs»

Un bac és una caiguda o un colp fort (diem que caem un bac o que peguem un bac). A voltes usem la paraula en la locució «a bacs», que significa ‘de mala manera’, ‘sense tacte’, o siga, amb una certa violència. Esta locució es pot utilitzar amb verbs com fer, portar, dur amb algun complement. Per exemple:

«El botiguer du el seu negoci a bacs, no m’estranya que perda diners»

Quan «a bacs» s’usa amb el verb anar, obtenim «anar a bacs», que significa ‘avançar atropelladament, amb presses’. Per exemple:

«De nou, l’administració estatal i la valenciana van a bacs per ocupar l’espai i assolir el protagonisme».
Comentari del blog Des de Llíria cap a Ítaca

Tanmateix, en una situació d’alegria o comicitat, «anar a bacs» pren el significat de ‘riure molt’, en referència als espasmes o moviments bruscs que produïx el riure. Per exemple:

«Quan nos va contar l’acudit de la mili, jo anava a bacs».

Expressions relacionades: «anar per terra», «esclafir a riure», «esclatar a riure», «pixar-se de riure», «partir-se de riure», «morir-se de riure», «cruixir-se de riure».

------------------------------------------

In Valencian, the noun bac means ‘thump’ or ‘fall’. Then, to do something a bacs means to do something rudely, tactlessly or without paying much attention. When you use this expression with the verb anar (‘to go’), that is, anar a bacs, this sentence usually means ‘to laugh one’s head off’. This is because laughing is considered immoderate and violent, like a thump or a fall.