dissabte, 29 de setembre de 2012

To bake the doughnut

Val.: «Fer la rosca»

Fer la rosca a una persona significa adular-la, procurar tindre-la contenta, riure-li totes les gràcies… per a obtindre d’ella algun tipus de benefici.

Una rosca, siga dolça o salada, és un mos saborós que, en esta expressió, deu simbolitzar els obsequis i les actuacions agradables que u fa per a guanyar-se el favor d’un altre.

Expressions relacionades: «Fer l’aleta», «Fer la cort», «Fer el cul gros», «Fer la gara-gara», «Posar sabó» (o «ensabonar»), «Ballar els nanos».

------------------------------------

Fer la rosca (literally, Fer [To make] la [the] rosca [doughnut] means to flatter somebody for one’s own gain.

Related English idioms: 'To butter up', 'To such up to somebody'.

dilluns, 17 de setembre de 2012

He who pays has a rest, he who recovers rests too

Val.: «Qui paga descansa, i qui cobra també».

La primera part d’este proverbi mostra la tranquil·litat que experimenta la persona que deu diners una vegada els ha tornat (en oposició a l’angoixa que provocaria, si la persona és bona i honrada, tindre el pagament pendent); la segona part expressa que, de manera similar, qui rep uns diners que li devien se sent satisfet i tranquil.

Esta sentència se sol dir en situacions en què dos persones salden un compte; per exemple, quan u torna a un altre uns diners que li devia, quan un client paga el compte en un bar o quan algú efectua el darrer pagament d’un producte que ha comprat a térmens.

Variants: «Qui paga descansa, i qui cobra [encara] més». «Qui paga descansa, i qui cobra s’alegra».

Expressions relacionades: «Com més clars, més amics»

-------------------------------------------

The first part of this proverb shows how giving back the money you owe gives you peace of mind and removes the worry of being in debt; the second part expresses that, similarly, the person who receives the payment feels happier.

This sentence is often said when two people settle an account; for instance, when somebody pays back some money, when a customer pays the bill in a restaurant, when somebody makes the last installment of a product, etc.

Related English proverbs: «Out of debt, out of danger»