divendres, 24 de setembre de 2010

The sea: look at it but don’t get in


Val. «La mar, vore-la i no entrar»


Esta és una frase típica marinera. És, per als que es guanyen la vida pescant, una mena de lament. Per als que viuen en terra ferma, en canvi, és un consell que els diu: «si no sabeu nadar bé, millor no entreu a l’aigua». Es concep la mar com un element de la natura perillós, que d’un coll de mar et pot ofegar.

-----------------------------------------------------

This is a typical sailor’s saying. It is a kind of regret for those who make a living at fishing. For those who live on shore, though, it’s a piece of advice which says: ‘If you don’t know how to swim properly, better don’t get in the water’. The sea is conceived as dangerous natural element, something that might kill you with a deadly wave.