dilluns, 10 de setembre de 2018

To be a purchaser

Val.: «Estar compradora» 


Estar compradora significa estar, una dona, en els darrers mesos de l’embaràs. Popularment, la paraula compradora (pronunciada compraora en la parla espontània) és usada per algunes persones com a sinònim i eufemisme de prenyada o embarassada. També s’usa el verb comprar com a sinònim del verb concebre en expressions com ara «anar de compres» (intentar quedar-se prenyada), «estar de compres» (esperar una criatura) i «voler comprar» (voler tindre fills). 

Exemples:

«Déu la va escoltar aquesta vegada, i ben prompte es va sentir compradora, i el mes de maig vinent va infantar amb dolor i alegria un xiquet molt boniquet» 
Enric Valor: Nabet, pàgina 51, any 1999 

«Quan Teresa es quedà compradora de l’únic fill que tingué, s’adonà que tot era perdut davant la il·lusió frenètica que veia créixer en Bernat» 
Enric Valor: La idea de l'emigrant, pàgina 40, any 1998 

«Alícia tardà una estona a deduir què era allò de la ferramenta. Encara hi havia paraules i expressions que se li escapaven: 
–Per cert, quan compraràs? 
–Quan compraré el què? 
Preguntava quan tindria la criatura. Contestà que estava de sis mesos.» 
Francesc Gisbert: Els lluitadors, pàgina 24, any 2005 

-------------------------

Curiously, some Valencian speakers say estar compradora (which translates literally as ‘to be buyer’ or ‘to be inclined to buy’) as an euphemism for being pregnant, specially in the last few months of pregnancy. The verb comprar is thereby used as a synonym for conceive. This is an odd use of the word that sounds funny even for some native speakers.