dimarts, 7 de desembre de 2010

To those asking questions, tell them lies


Val. «Al preguntador, mentires amb ell»


«Al que vullga saber, mentires amb ell»
«A qui pregunta, mentires amb ell»

Esta frase nos recomana que quan algú nos fa preguntes que no pertoquen (que pretenen fer-nos mal o que es fan amb una confiança que la persona no s’ha guanyat prèviament), la millor opció és contestar-li amb mentires o confondre’l amb falsedats. Saciarem temporalment la seua curiositat malsana, però quan s’assabentarà que lo que li hem dit no és cert, s’adonarà que nos hem rist d’ell a la cara, i potser se sentirà avergonyit d’haver sigut un dotor.

-----------------------------------------------

This set phrase suggests people to tell lies to those who make spiteful questions (questions that try to hurt you or just interfere in your private life). If you lie to that person, you’ll satisfy his/her curiosity for a while, but eventually he/she’ll realize you’ve cheated him/her. Then he/she might be ashamed for being so nosy.

dilluns, 22 de novembre de 2010

Necessity is the mother of invention


Val. «El menester fa fer»


Este refrany nos recorda que la urgència per aconseguir les coses necessàries per a la vida incita les persones a actuar i a posar-se en marxa.

-------------------------------------------------------

This proverb reminds us that when something is really necessary, people will start up and work hard to achieve any goal they have set.

dilluns, 15 de novembre de 2010

Don’t leave the old path for a new one


Val.: «No deixes les sendes velles per novelles»Este consell té un caràcter conservador, perquè desaconsella deixar els costums o les maneres tradicionals per a adoptar-ne de nous. Per extensió, podem aplicar la dita davant de qualsevol situació nova que nosaltres escollim (canviar de treball, canviar de camí per a arribar a un lloc, experimentar en la cuina, etc.); canvis que poden no valdre la pena i dur-nos a situacions negatives. Més val fer les coses segons el costum establit, encara que este no siga perfecte.

-----------------------------------------------

This proverb has a conservative nature, as it is advising us not to change our habits or the traditional way of doing things. Any decision or change of what is customary might not worth it. Thus, it is better to keep everything as usual.

Equivalent sayings in English: 'Better the devil you know than the devil you don’t.'

dimarts, 19 d’octubre de 2010

Look for the one who hit you


Val. «Busca qui t’ha pegat»Esta frase es diu quan parlem d’un problema que té una solució difícil o no en té cap, ja que per alguna circumstància, ja és massa tard per resoldre’l o hi han hagut conseqüències que ho fan impossible. La dita és una mena de metàfora: quan, enmig d’una multitud, algú et pega un carxot, i et gires per a vore qui és, és quasi impossible esbrinar-ho. El culpable ja s’ha escapolit. Per això «busca qui t’ha pegat» = «busca la solució», que ja no la trobaràs.

-------------------------------------------

We say this sentence when we talk about a problem which is hard to solve, because it is too late or there have been some consequences which make it impossible to settle. The saying is a kind of metaphor: when you are among the crowd and somebody smacks on your neck, you turn to see who did it. But it is too late: the culprit has easily run away. No matter how you 'Look for the one who hit you' (= 'Look for the solution') you won't find him/it anymore.

dilluns, 18 d’octubre de 2010

Trust quiet water!

Aigües manses de l'Albufera de València

Val. «Fia’t de l’aigua mansa!»


Esta és una frase irònica, un consell que s’usa per a recordar a algú que no es deixe enganyar per les aparences. Com qualsevol ironia, significa just lo contrari de lo que diu: «No confies al 100% en algú o alguna cosa per molt que parega inofensiva, perquè podria amagar un engany o un perill que t’agafaria d’improvís». Com per exemple un aigua mansa, que pot amagar corrents mortals o animals predadors; o una persona en qui pensaves que podies confiar.

--------------------------------------------

This is an ironic expression, a piece of advice to remind a friend of us that appearances can be deceptive. As every irony, it means the opposite of what it says: ‘You shouldn’t trust things or people who seem harmless, because they could hide a deception or a danger which might catch you out of the blue’. Like apparently tame waters that hide mortal currents ― or somebody you thought was reliable.

dissabte, 16 d’octubre de 2010

Wasn't the owner there?


Val. «¿Que no estava l’amo?»

Quan veem algú que va molt carregat amb bosses, fardells, caixes o qualsevol altre tipus d’objectes, li fem eixa pregunta, en to jocós, com si haguera pres tot això d’algun magatzem o botiga sense permís del propietari dels objectes. L’expressió és una manera de mostrar la nostra sorpresa i alhora, provocar un somriure en el nostre interlocutor.

-------------------------------------------------

When we see somebody loaded down with shopping bags or any other objects to carry, we ask him this question as a joke, as if he had stolen these objects from a store. The expression is just a way to show our surprise.

dilluns, 4 d’octubre de 2010

Do as others do is not a sin


Val. «Fer com fan no és pecat»

Es referix a fer alguna cosa perquè ho fan els altres, encara que estiga malament des d’un punt de vista moral. La persona diria esta frase per a justificar-se davant dels altres, per a convéncer-se a ell mateix que no ha de sentir-se culpable de lo que fa o està a punt de fer, només perquè hi ha més gent que actua com ell.

----------------------------------------------

This sentence would be said by somebody who is doing something he or she knows is not fair (something wrong from a moral perspective) and tries to excuse himself before the others saying that there is plenty of people doing it.

diumenge, 3 d’octubre de 2010

Quite a few things are boiling!


Val.: «N’hi ha, de bollit!»


Esta és una exclamació amb què es mostra la sorpresa davant l’estat d’agitació que hi ha en un lloc o davant una situació confusa, problemàtica, difícil de resoldre, que ha sigut causada per diversos factors que serien llargs d’explicar i d’ordenar: igual que els ingredients d’un bollit es belluguen sense control en l’aigua bullent. La persona que verbalitza l’expressió no sol estar implicada en el problema i, fins i tot, el fet que diga esta expressió indica que no vol tindre res a vore ni tractar de solucionar-lo.

---------------------------------------

This is an exclamation to show surprise and astonishment when one witnesses a fuss or a problematic situation whose causes are unclear or difficult to determine, also when there is a bit of chaos going on (just like vegetables stir boiling in a stew) and the problem is going to be difficult to get sorted out. Normally, one says this expression when he or she is out of the problem and is not going to get involved under any circumstances.

divendres, 24 de setembre de 2010

The sea: look at it but don’t get in


Val. «La mar, vore-la i no entrar»


Esta és una frase típica marinera. És, per als que es guanyen la vida pescant, una mena de lament. Per als que viuen en terra ferma, en canvi, és un consell que els diu: «si no sabeu nadar bé, millor no entreu a l’aigua». Es concep la mar com un element de la natura perillós, que d’un coll de mar et pot ofegar.

-----------------------------------------------------

This is a typical sailor’s saying. It is a kind of regret for those who make a living at fishing. For those who live on shore, though, it’s a piece of advice which says: ‘If you don’t know how to swim properly, better don’t get in the water’. The sea is conceived as dangerous natural element, something that might kill you with a deadly wave.

dissabte, 14 d’agost de 2010

To eat by round bite


Val. «Menjar a mos redó»


Significa menjar sense gastar plats, ganivets ni forquetes. D'ahí la paraula «redó», que fa referència gràfica a la marca del mos que queda a l'aliment. 

---------------------------------------------

It means to eat without using any plate nor piece of cutlery. The word redó ('round') graphically refers to the mark of the bite left in the food. 

dimarts, 11 de maig de 2010

Those who come and go to the grocer’s, support two houses

Val. «Qui a la botigueta va i ve, dos cases manté»

Significa que els que van sovint a comprar a la menuda arriben a gastar-se el doble de diners. I és que és molt més barat fer la compra de la setmana d’una sola vegada en un mercat, supermercat o hipermercat que no baixar a la botiga de comestibles del barri cada vegada que necessitem una cosa. La botigueta sol vendre els seus productes molt més cars.

---------------------------------------------------------------

This proverb means that people who only buy at the grocery store end up spending more money than necessary. It is much cheaper to go to the Town Market or to a supermarket once a week to do the shopping of the week rather than buying a product in the nearest grocer’s each time you need something. The latter are more at hand but their products are much more expensive.

dissabte, 17 d’abril de 2010

If you see a man laden with bags, don’t need to ask if he’s married.


Val. «Si veus un home carregat, no preguntes si és casat»

This expression agrees with the idea that any husband is an henpecked husband, that is, a man who does everything his wife asks him to do.

---------------------------------------------------------------

Esta expressió combrega amb la idea que tots els marits són uns sinagües, és a dir, que es deixen governar per les seues mullers.

diumenge, 7 de febrer de 2010

One, two three, belly, arse and anusVal. «Un, dos, tres, panxa cul i ses»

This is just a funny rhyme to count to three.

---------------------------------------------------------------

Esta és una rima vulgar i popular per a comptar fins a tres.

divendres, 15 de gener de 2010

To those who have not job, the Devil gives them some

Val. «Qui no té faena, el dimoni li'n dona»

It's said about the people who, being idle, spend their time in pernicious activities.

---------------------------------------------------------------

Es diu de la gent qui, estant ociosa, malbarata el seu temps en activitats pernicioses.

Example:

Mike says that he's bored, because he has lost his job, and now he's always at home playing videogames and getting stoned.
To those who have not job, the Devil gives them some.

Exemple:

Miquel diu que està avorrit, perquè s'ha quedat sense el seu treball, i ara no fa més que jugar a videojocs i estar fumat.

Qui no té faena, el dimoni li'n dona.

divendres, 8 de gener de 2010

To get into bed through the same hole


Val.: «Ficar-se en el llit pel mateix forat»


This is an alternative way of saying that a person never does his bed. It suggests the image of a person who gets each night into bed slipping through the same space between sheets and mattress that he left the night before.

---------------------------------------------------------------

Se sol dir açò de la persona que no es fa mai el llit i que, cada nit, s’introduïx en el jaç pel mateix espai entre els llençols i el matalaf que havia deixat la nit anterior.

Example:

Haven’t you done your bed yet? You’ll get into it through the same hole, as I’m not doing it for you.

Exemple:

Encara no t’has fet el llit? Doncs et ficaràs pel mateix forat, que jo no te’l pense fer.