divendres, 15 de juny de 2018

To make one’s hair turn green

Val. «Fer eixir els cabells verds»La locució fer eixir els cabells verds (a algú), significa desesperar-lo, fer que perda la paciència, complicar-li molt les coses. Es sol dir dels pares desesperats pel mal comportament dels fills.

Exemple d’ús:

«De vegades [...] els angelets es tornen dimonis que torturen la salut dels nostres nervis i amenacen de fer-nos eixir els cabells verds»
Article «Els nostres Espantacriatures», de Francesc Gisbert (12/12/2013)

Variants: «Fer traure els cabells verds».

--------------------------------------------

To make someone’s hair turn green (literally fer eixir [‘turn’] els cabells [‘hair’] verds [‘green’]) means to exasperate them, make them lose patience. It is often said when children misbehave and parents lose their temper.

1 comentari:

Goods Transport ha dit...

Rapid Movers is the top-rated goods transport company in Pakistan, providing affordable goods transportation services within city and out city.