dissabte, 22 de desembre de 2012

If it rains, we'll let it fall down

Pluja torrencial en Tassos (Grècia)

Val.: «Si plou, la deixarem caure»


Solem dir esta frase humorística davant de la possibilitat que ploga; és una mostra de conformitat o acceptació en clau positiva de les vicissituds meteorològiques, que poden no ser desitjades —com ho és, a vegades, l’arribada de pluja—, però són inevitables: el ser humà no té el poder d’impedir que ploga.

-------------------------------------

Si [If] plou [it rains], la deixarem [we’ll let her] caure [fall down]. This humorous statement is often said when it’s expected to rain. It is an example of resignation, in a positive way, of the vagaries of weather. They are inevitable: man can’t stop the rain.