dijous, 3 de desembre de 2009

«The flea is the true devil, a tiny animal that sleeps with young women... And I, being single, am not allowed to do the same!»


Val. «El dimoni són les puces, animal tan remenut, que dormen amb les fadrines, i jo que sóc fadrí no puc!»


Esta rima expressa la frustració d’un xic en plena efervescència sexual, que, per algun motiu, no satisfà amb cap dona el seu desig sexual.

---------------------------------------------

This is just a funny rhyme that expresses the frustration of a boy in full sexual effervescence who, for some reason, does not fulfill his sexual desire with any woman.