dilluns, 1 d’octubre de 2007

That costs a Potosí


Val.: «Valdre un Potosí»

Potosí és una ciutat minera de Bolívia que va produir molta riquea durant el segle XVI fins a convertir-se en una gran ciutat. Gran part de la plata que es portava des d’Amèrica fins a Espanya venia d’eixa ciutat. Per això, «un potosí» va passar a ser sinònim de «una fortuna». Dir que una cosa val un potosí és una expressió que encara s’usa per a dir que una cosa val molts diners.

Exemple:

«Sobre el tema de la impressió, imprimir imatges a color en gran format costa un potosí».
Comentari del fòrum d’un videojoc

--------------------------------------------

Potosí is a mining town in Bolivia which started to produce incredible wealth during the 16th century, becoming a large city. Most of the silver that was brought to Spain from America came from there. Thus, un Potosí became synonymous with ‘a fortune’. This is an expression that you may still hear from Valencian elders when they mean that something costs lots of money.