dimecres, 3 d’octubre de 2007

To end up like the Dawn Rosary

El rosari de l'aurora, d'Eugenio Lucas Velázquez

Val: «Acabar com el rosari de l’aurora»


The Dawn Rosary is a collective devotion carried out at dawn in which people say and sing the Lord’s Prayer and the Hail Mary throughout the streets of a given town. One of the first signs of anticlericalism of 1868 was trying to spoil this practice. This fact gave rise to real pitched battles.

----------------------------------------

Acabar com el rosari de l’aurora significa acabar malament, amb baralles. El rosari de l’aurora és una devoció practicada col·lectivament en què es canta el rosari pels carrers d’una població a primera hora del matí. Un dels primers signes anticlericals de 1868 va ser l’intent de desbaratar eixa pràctica, cosa que va originar autèntiques batalles campals.

Exemple: «La festa acabà com el rosari de l'aurora, fins i tot la policia hi hagué d'intervenir»

E.g. «The party ended up like the Dawn Rosary: even the police had to intervene»

Font: Etimologies parèmiques