dimarts, 27 de desembre de 2011

Stick to the wheel

Val.: «Apegar-se a roda» 

Diem que una persona «s’apega a roda» quan s’incorpora en alguna activitat o projecte que està a punt d’iniciar-se i en la planificació del qual no havia participat. La ‘roda’ representa el pla que una o diverses persones pràcticament ja han posat en marxa, i el nouvingut s’hi ‘apega’, és a dir, s’hi incorpora o s’hi integra. 

L’expressió s’utilitza sobretot en contextos esportius i lúdics ―quan algú s’apunta a una activitat en què no se l’esperava, sovint en el darrer moment―, però es pot aplicar a qualsevol empresa. 

Exemples d’ús: 

«No m’apegaré a roda en esta aventura perquè em conec i al cap de dos dies reballaria el baix per la finestra. Vaig avorrir música quan estava a l’escola»
(resposta d’un internauta a la proposta de formar un grup de música) 

«Acompanyaré el meu gran amic i la farem juntets, si algú vol apegar-se a roda benvingut serà, estaria orgullós de poder córrer en la vostra companyia»
(Fòrum sobre la XII Volta a peu d’Alginet)  

«I ara a pel GR-10 extrem, i no podran amb nosaltres... ens queden molts de quilòmetres per fer. El que vullga està convidat ha apegar-se a roda»
(apunt de blog sobre una cursa de muntanya) 


------------------------------------------------------------------ 


Somebody “s’apega a roda” ―literally, ‘sticks to the wheel’― when he joins any activity or project conceived by others, a plan already set up and ready to set in motion when he decides to take part. The wheel represents the plan, and the newcomer ‘sticks to it’, that is to say, joins the group. This idiom is often used in recreational contexts or sport activities, when somebody wants to participate at the last minute.