dijous, 8 de desembre de 2011

Don’t beat about the bush

Val.: «No parar-se en brosses»

Dir una cosa sense parar-se en brosses és comunicar alguna cosa sense preàmbuls ni subterfugis, sense anar-se’n en raons, contindre’s, demorar o adornar inútilment el que es vol dir. «Brossa», en este context, pren el sentit figurat de «paraules inútils dins d’un raonament». Igualment, fer una cosa sense parar-se en brosses significa actuar sense dubtar, sense posar-se obstacles inútils.

Expressions sinònimes: no vacil·lar, no dubtar, no tindre miraments, no anar-se’n en raons, anar al gra.

Exemples d'ús:

«Fa falta que a la gent li aplegue el missatge, i com he dit no ens pararem en brosses». (paraules d’un polític)

«La senyoreta de Riba-roja no es va parar en brosses: li preguntà a boca de canó si li semblava correcte citar-se amb ETA a Perpinyà». (tret d’este blog)

«Ell no devia parar en brosses, com diuen al meu poble. Perquè els ornits van al gra». (tret d’este blog)

-------------------------------------------------------------------

‘Beat about the bush’ means to avoid getting to the point or to embellish a speech by means of useless talking. There is a Valencian idiom very similar to this one: Parar-se (‘to stop’) en (‘at the’) brosses (‘dead leaves’, ‘cut branches’ or ‘brush’).