diumenge, 18 de novembre de 2012

A bad haircut is fixed after eight days

Val.: «El burro mal esquilat, als huit dies igualat»

Es diu a qui acaba de fer-se tallar els cabells i li han quedat desiguals. Per exemple, si el barber, volent tallar un refillol que li quea sobre el front, li ha pegat una mala tisorada i li deixat la frangeta massa curta. L’expressió suggerix la idea que tot tendix a l’equilibri i que el temps posa cada cosa en el seu lloc.

En esta expressió la quantitat de dies canvien segons vullga el parlant. Poden ser quatre, huit, deu o quinze dies, inclús, si es vol, es pot dir “a la setmana”, “en dos setmanes”, etc.

Variants: «Cabell mal tallat, als huit dies igualat»

----------------------------------------

El burro [A donkey] mal esquilat [bad sheared], als huit dies [after eight days] igualat [leveled]. This expressions is said when a person gets a clumsy haircut, shorter than he wanted. The expression suggests the idea that everything tends to balance and time puts things where they belong.