diumenge, 20 de maig de 2012

There are men, little men and potty chairs

Una antiga cadireta de cagar 

Val.: «Hi han hòmens, homenets i cadiretes de cagar» 

Esta dita classifica els hòmens per categories. Normalment es diu per a insinuar que algú present en la conversació pertany a l’escaló més baix de dita jerarquia —«cadiretes de cagar»—, la qual cosa implica que eixa persona no té les característiques que s’esperen d’un home, com ara valor o força, sinó que mostra les pròpies d’un infant, com són la covardia o la debilitat. L’apel·latiu «cadireta de cagar» és, per tant, usat de manera despectiva. 

Una cadireta de cagar és un bací o orinal que usen els xiquets o els malalts per a orinar o defecar. El sentit figurat es crea a partir d’una metonímia, un mecanisme molt usat en la llengua popular: una paraula adopta el significat d’una altra amb la qual té una relació de proximitat. Com que la cadireta de cagar és un objecte que gasten i toquen els bebés, usem el nom que designa eixe objecte per a anomenar les persones que l’utilitzen, i en este cas concret, les persones que se semblen en alguna cosa a eixes persones. Un cas semblant de metonímia és el que fem servir quan diem que un home és un «sinagües» ―o siga, que és fluix de caràcter i condescendent―: el nom designa una peça de vestir interior femenina; per tant, si anomenem un home aixina és perquè li pressuposem algun tret prototípicament característic de les dones: la fluixedat. 

Hi han diverses variants d’este refrany, com ara «En este món hi han hòmens, homenets, homenicos, homeniquecos, cagamandúrries i cadiretes de cagar». D’altra banda, segons el context i la situació, a l’oració se solen anteposar complements de lloc com ara En el món…, En el meu poble o Ací…

--------------------------------------------------- 

This proverb classifies men in three categories. Normally Valencian people say this to insinuate that somebody in the conversation belongs to the lowest category, cadiretes de cagar (literally ‘chairs for shitting’, which means ‘potty chair’). If somebody calls you a ‘potty chair’, it means you are not brave and strong like men are supposed to be, but weak and coward like a baby.

6 comentaris:

Nelo ha dit...

Moltes gràcies pel vostre treball. A Sueca també he sentit ... i monicacos.

Josep Lluís ha dit...

És un plaer. Gràcies a tu per les teues aportacions!

Vicent Ferri ha dit...

En Sueca ho fem ben exagerat: hi ha hòmens, homenets, homenicacos, manillars catxos i paperets de llimonà. I qualsevol pot afegir-ne o llevar-ne segons la pròpia inspiració.

Josep Lluís ha dit...

Gràcies per l'aportació, Vicent!

Ramon ha dit...

Una cosa bona que té esta expressió és que permet que cada u la complete com millor li parega per a adequar-la al destinatari de la burla, i augmentar o disminuir-ne el grau de familiaritat/vulgaritat. El problema és que se'm fa difícil imaginar una cosa que rebaixe més a una persona que una cadireta de cagar.

Alguna idea?

Denkersaugetier ha dit...

Jo he sentit la versió de Sueca però acabada amb "pedres de mistera"

XD