diumenge, 17 de juny de 2012

To have a screw

 
Parella de l'Àtica pegant un colpet en el segle V aC 

Val. «Pegar un colp» 

 «Pegar un colp» significa, en llenguatge col·loquial i vulgar, realitzar el coit o unió sexual. L’ús del substantiu colp fa referència a la brusquedat o violència relativa de la penetració que exercix l’home sobre la seua parella sexual (un colp comprén l’activitat des de la primera penetració fins a l’ejaculació del mascle). Esta és una de tantes expressions que el valencià popular ha creat per expressar la idea de tindre una relació sexual puntual. En podeu trobar d’altres —sovint fan referència al penis— com ara «pegar una piuada» —colp pegat amb el piu―, «pegar una pardalada» ―de pardal―, «pegar una ceba» o «pegar un nano». Totes són expressions sinònimes de «fotre un clau»

Exemple d’ús:  

―I com anà la cosa amb la santapolera*? 

―Home, encara estic cruixit que no em queda suc en els ossos. Li vaig pegar tres colpets i encara en volia més! 

*xica de Santa Pola 
Gràcies a Joan-Carles, des d’Elx, per este diàleg fictici. 

------------------------------------------- 

Pegar un colp (literally, ‘to hit a strike’) is a set-phrase used in vulgar language, which means ‘to have a sexual intercourse’. The use of the noun colp (‘strike’) refers to the roughness or relative violence of penetration. This is just one of many expressions that colloquial language has created to express the idea of having a sexual intercourse.

Example:

―How was your date with that girl from Santa Pola?

―Mate, I'm still all bloody cracked up! There's no marrow left in my bone! I gave her strike 3 and she was pleading for more! 

3 comentaris:

Monique LaMer ha dit...

ha quedat TOT molt claret....sense comentaris. :D

Joan-Carles Martí i Casanova ha dit...

Com que sóc l'autor de l'exemple i veig que no s'ha traduït a l'anglès permet-me fer-ho del català valencià a l'anglès australià que és la varietat en la qual em vaig criar (com a fill de valencians, això sí!)

G'day mate! I'm still all bloody cracked up! There's no marrow left in my bone! I gave her strike 3 and she was pleading for more!

Santapolera: a sheila from Santa Pola, Extrem South Valencian Country.

(Strike 3 fa referència al món del criket, un esport ben panbritànic!)

Josep Lluís ha dit...

Gràcies Joan-Carles! Ara de seguida incloc l'exemple en l'apunt :)