dimarts, 7 de desembre de 2010

To those asking questions, tell them lies


Val. «Al preguntador, mentires en ell»

«Al que vullga saber, mentires en ell»
«A qui pregunta, mentires en ell»

Esta frase nos recomana que quan algú nos fa preguntes que no pertoquen (que pretenen fer-nos mal o que es fan amb una confiança que la persona no s’ha guanyat prèviament), la millor opció és contestar-li amb mentires o confondre’l amb falsedats. Saciarem temporalment la seua curiositat malsana, però quan s’assabentarà que lo que li hem dit no és cert, s’adonarà que nos hem rist d’ell a la cara, i potser se sentirà avergonyit d’haver sigut un dotor.

-----------------------------------------------

This set phrase suggests people to tell lies to those who make spiteful questions (questions that try to hurt you or just interfere in your private life). If you lie to that person, you’ll satisfy his/her curiosity for a while, but eventually he/she’ll realize you’ve cheated him/her. Then he/she might be ashamed for being so nosy.

4 comentaris:

drgottjr ha dit...

Ask me no questions, I'll tell you no lies.

Josep Lluís ha dit...

You’re right! That’s exactly the right expression in English. It reminds me of this song by Rainbow

Lt ha dit...

2nd wonderful blog I've come across today!

Nelo ha dit...

A Sueca gastem (...) mentires ad ell. La "d" o la "n" són una solució per eliminar el hiat (molest) que hi ha en "a ell". El grau de "molèstia" és inversament proporcional al nivell de normativització de la persona.