dijous, 10 de gener de 2008

Every day is Tuesday for wretched people

Val. «Per als desgraciats tots els dies són dimarts».

Este refrany el solem dir quan una persona desgraciada ha patit alguna desgràcia puntual (la mort d’un familiar, la pèrdua de la faena, etc.) que la fa trobar-se en una situació encara pitjor de la que estava, de manera que nos pareix que està destinat a patir tota sa vida.

El dimarts és, tradicionalment, un dia de mala sort la nostra cultura. Per això la gent evita casar-se o batejar els xiquets en eixe dia de la setmana.

-----------------------------------------------

You may use this expression when an unfortunate person has just suffered an accident or a regrettable tragedy which makes him even more wretched than he was, so that it seems that he is doomed to fall into disgrace again and again.

Tuesday is a symbolical day of bad omen in our culture. That is the reason why people avoid to marry or to baptise children this day of the week.